Slovenian philosopher Slavoj Zizek joins us Friday 3th November at 20:00 through Skype, to reveal  the importance of the October Revolution and the actuality of Vladimir Lenin’s texts.

Sloveens filosoof Slavoj Zizek zal op vrijdag 3 november 20:00 via een Skype-verbinding zijn licht laten schijnen over het belang van de Oktober-revolutie en over de actualiteit van de teksten van Vladimir Lenin.